Termini 2018-01-15T19:41:32+00:00
Raspored Yoga satova
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
08:00
Tradicionalna joga (Mysore)-svi stupnjevi
ulaz je moguć do 08:30h
08:00
10:00
08:15
08:30
08:45
09:00
Tradicionalna joga (Mysore)-svi stupnjevi
ulaz je moguć do 09:30h
09:00
11:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
13:00
Senior yoga
13:00
14:00
13:15
13:30
13:45
14:00
Senior yoga
za 70+
14:00
15:00
14:15
14:30
14:45
16:30
After work yoga
16:30
17:30
After work yoga
nježniji sat
16:30
17:30
16:45
17:00
17:15
17:45
Tradicionalna joga (Mysore)-svi stupnjevi
ulaz je moguć do 18:30h
17:45
19:45
Tradicionalna joga (Mysore)-svi stupnjevi
ulaz je moguć do 18:30h
17:45
19:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
20:00
Ashtanga - napredna grupa
samo za napredne vježbače
20:00
21:15
20:15
20:30
20:45
21:00

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Nedjelja

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30

Ponedjeljak

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30

Ponedjeljak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
20:00
Ashtanga - napredna grupa
samo za napredne vježbače
20:00
21:15
20:15
20:30
20:45
21:00

Utorak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
16:30
After work yoga
16:30
17:30
After work yoga
nježniji sat
16:30
17:30
16:45
17:00
17:15

Ponedjeljak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
13:00
Senior yoga
13:00
14:00
13:15
13:30
13:45
14:00
Senior yoga
za 70+
14:00
15:00
14:15
14:30
14:45

Utorak

Četvrtak

No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
08:00
Tradicionalna joga (Mysore)-svi stupnjevi
ulaz je moguć do 08:30h
08:00
10:00
08:15
08:30
08:45
09:00
Tradicionalna joga (Mysore)-svi stupnjevi
ulaz je moguć do 09:30h
09:00
11:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
17:45
Tradicionalna joga (Mysore)-svi stupnjevi
ulaz je moguć do 18:30h
17:45
19:45
Tradicionalna joga (Mysore)-svi stupnjevi
ulaz je moguć do 18:30h
17:45
19:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
No events available!