Termini 2018-01-15T19:41:32+00:00
Raspored Yoga satova
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
08:00
08:15
08:30
Mysore*/**/***
(ulaz do 09:30h)
08:30
10:45
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
13:00
Senior yoga
za umirovljenike (70+)
13:00
14:00
13:15
13:30
13:45
14:00
Senior yoga
za umirovljenike (70+)
14:00
15:00
14:15
14:30
14:45
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
Ashtanga Basic**
2. stupanj
17:30
18:45
17:45
18:00
18:15
Mysore*/**/***
(ulaz do 19:00h)
18:15
20:15
18:30
18:45
19:00
Ashtanga Basic**
2. stupanj
19:00
20:15
Basic Flow**
19:00
20:15
19:15
19:30
19:45
20:00
20:30
The Pure Yoga
2. i 3. stupanj**/***
20:30
22:00
Ashtanga Led***
20:30
21:45
The Pure Yoga
3. stupanj***
20:30
22:00
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Nedjelja

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30

Ponedjeljak

Srijeda

Subota

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
20:30
The Pure Yoga
2. i 3. stupanj**/***
20:30
22:00
The Pure Yoga
3. stupanj***
20:30
22:00
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
17:30
Ashtanga Basic**
2. stupanj
17:30
18:45
17:45
18:00
18:15
18:30
19:00
Ashtanga Basic**
2. stupanj
19:00
20:15
19:15
19:30
19:45
20:00

Utorak

Srijeda

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
19:00
Basic Flow**
19:00
20:15
19:15
19:30
19:45
20:00

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
20:30
Ashtanga Led***
20:30
21:45
20:45
21:00
21:15
21:30

Utorak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
16:30
16:45
17:00
17:15

Ponedjeljak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
13:00
Senior yoga
za umirovljenike (70+)
13:00
14:00
13:15
13:30
13:45
14:00
Senior yoga
za umirovljenike (70+)
14:00
15:00
14:15
14:30
14:45

Utorak

Četvrtak

No events hours available!
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
20:30
20:45
21:00
21:15
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
08:30
Mysore*/**/***
(ulaz do 09:30h)
08:30
10:45
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
18:15
Mysore*/**/***
(ulaz do 19:00h)
18:15
20:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00

Petak

Nedjelja

No events available!