Soft Morning Flow

1. i 2. stupanj

Soft Morning Flow satovi joge su jutarnji satovi inspirirani Dinamičnim stilovi joge. Na ovim satovima želimo na nježan način razbuditi organizam, te prikladnim asanama koje se nadovezuju jedna na drugu, tehnikama disanja i meditacijama u potpunosti pripremiti čitav organizam za predstojeći dan.

No events hours available!
No events hours available!
No events available!