Luna Flow **/***(google meet-potrebna prijava na mail 15min prije)

2. stupanj

Luna gentle flow je sat srednjeg intenziteta te je kao takav izvrstan kao tranzicija s početnih abc satova u naprednije. Posebnost sata su svakako pozdravi mjesecu (chandra namaskar) koje na početku vježbamo umjesto pozdrava suncu, a u drugom dijelu sata je naglasak stavljen na sjedeće položaje u kojima se dosta radi na otvaranju prostora kukova. Sat nije potpuno lagan, nego funkcionira kao kombinacija dinamičnog i restorativnog sata, a na dane punog mjeseca i mlađaka ćemo sat obogatiti i određenim pranayamama (jogijskim tehnikama disanja) te malo sniziti intenzitet