Coaching 2022-03-02T09:52:29+00:00

U coachingu sudjeluje klijent i coach, stvara se partnerski odnos u kojem coach postavlja pitanja, a klijent pronalazi odgovor na njih. U procesu coachinga, koji traje do cca 6 susreta,  klijent dobiva neku drugu, treću ili petu perspektivu, dobiva neke nove uvide o sebi i svom životu. Vjerujemo kako svaki pojedinac ima sve potrebne resurse u sebi, samo je potrebno osvijestiti ih i aktivirati. Iz ovog odnosa klijent izlazi kao osviještena i zadovoljna osoba koja je dobila neki novi pogled na svoj život, na svoje potrebe i želje, uviđa korijen svojih problema, osvještava svoje programe i obrasce, te je naučila ovladati svojim vrlinama i manama. Kada se spoji um/razmišljanje/logika sa tijelom dobijemo holistički ili cjeloviti pristup. U holističkom coachingu koristimo coaching metode (NLP, embodied coaching) te tijelo kao instrument pomoću kojeg osvještavam, mijenjamo, procesuiramo i integriramo.

Ako te ovakav rad na sebi interesira, prijavi se na besplatan prvi susret u kojem ćeš dobiti sve dodatne informacije i otkrit ćeš je li ovakav rad za tebe 😊

Prijava za prvi besplatni susret