The Pure Yoga

2. i 3. stupanj

Ovi satovi namijenjeni su naprednijim i naprednim vježbačima dinamičnih stilova joge. The Pure satovi joge inspirirani su Dinamičnim stilovima, ali i određenim asanama i tehnikama iz Hatha joga tradicije. Na ovim satovima željeli bismo uz pomoć daha, fokusa te ostalih principa joge, dobiti maksimum od svake asane, kako bi one djelovale na vaš organizam onako kako su izvorno i zamišljene.

No events hours available!
No events hours available!
No events available!